CB&I v Brně

CB&I získalo svoji českou pobočku v roce 1992 v rámci privatizace státem vlastněného podniku Chemoprojekt (založeného v roce 1951). V České republice působíme pod názvem CB&I, s.r.o. V současnosti pracuje v brněnské kanceláři přibližně 400 zaměstnanců.

CB&I má pobočky rozmístěné po celém světě, což nám umožňuje působit v Severní Americe, Střední a Jižní Americe, Evropě, Africe, Blízkém východě, Asii a Austrálii.

CB&I nabízí kompletní balík služeb pro rafinérie a petrochemický průmysl:

Týmy brněnských specialistů pracují jak na projektech v rámci střední a jihovýchodní Evropy, tak spolupracují s dalšími CB&I kancelářemi na projektech z celého světa. Níže zjistíte více o jednotlivých disciplínách.

 

Process Engineering

 

Činnosti:

 • zpracování projektové dokumentace
 • inženýrská činnost zaměřená na přípravu dokumentů k zajištění nákupu strojů a zařízení, potrubí, přístrojů měření a regulace, elektrickou požární signalizaci a detekci plynů, jejich montáž a uvedení do provozu (technologická schémata, strojně-technologická schémata, výpočty aparátů na základě simulačních výpočtů, údajové listy generované na základě výpočtů, údajové listy pro zařízení měření a regulace, technické specifikace pro poptávku zařízení, příprava provozních předpisů, příprava náběhu jednotek, náběhy jednotek)
 • spolupráce s ostatními disciplínami

Oddělení:

Process Design Group – vývoj projektové dokumentace

Process Flowsheet Drafting Group – oddělení kreslení technologických a strojně-technologických schémat

Safety Environmental Engineering – vývoj projektové dokumentace

Fire Fighting – zajištění příslušné části projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení a návrh projektem požadovaného protipožárního zařízení

 

Používaný software:

PRO/II® (Simulační program)

CHEMCAD (Simulační program)

Aspen HYSYS® (Simulační program)

ProMax® (Simulační program)

HTRI® (Heat Exchange design program)

SimSci HEXTRAN (Heat Exchange design program)

PUMPCALC, PIPENET Vision® (návrh hydraulických okruhů)

PHAWorks® (HAZOP)

Phast, ALOHA® (Hazardous Area Assessment)

Flaresys, FLARENET (výpočty systémů havarijního odtlakování)

SmartPlant® (kreslení inteligentních strojně-technologických schémat)

AutoCAD® (kreslení schémat)

MicroStation (kreslení schémat)

Fire-NX (výpočty dle ČSN)

PIPENET Vision® (výpočty potrubních sítí požárně bezpečnostních systémů)

 

Civil/Structural Engineering

STEEL STRUCTURE DESIGN (Ocelové konstrukce)

Činnosti:

 • návrh dispozičního řešení ve spolupráci s ostatními profesemi (plant design, potrubí, elektro trasy a zařízení, stavební objekty atd.)
 • statické výpočty
 • dynamické výpočty (zemětřesení, štíhlé konstrukce namáhané větrem, rotační stroje apod.)
 • konstrukce pro aparáty, potrubní, kabelové a kombinované mosty, podpěry potrubí, obslužné lávky na aparátech, haly a jiné budovy, přístřešky
 • tvorba výkresů ze 3D modelu
 • výkaz materiálu

Používaný software:

SCIA, STAAD

Tabulkové programy vytvořené v programech MS Excel, PTC Mathcad

3D model PDMS, PDS®, SMART3D

2D AutoCAD®, MicroStation

 

CIVIL PLANT DESIGN

Činnosti:

 • návrh dispozičního řešení ve spolupráci s ostatními profesemi (plant design, potrubí, elektro trasy a zařízení, stavební objekty atd.)
 • tvorba výkresů ze 3D modelu
 • výkaz materiálu

Používaný software:

3D model PDMS, PDS®, SMART3D

2D AutoCAD®, MicroStation

 

 

BUILDING & ARCHITECTURAL DESIGN (Pozemní stavby)

Činnosti:

 • návrh dispozice budov ve spolupráci a podle požadavků profesí
 • volba materiálů
 • tepelně technické výpočty a řešení
 • koordinace souvisejících profesí
 • výkresy, technické zprávy
 • podklady pro výpočet výkazu výměr a rozpočet
 • stavební a architektonické řešení části budov, nosné konstrukce (beton/ocel), sanitární instalace (voda/kanalizace), topení / chlazení, vzduchotechnika, klimatizace, elektrické instalace, hromosvody, zpevněné plochy výrobních jednotek, stavební řešení základů, jímek, izolací, podzemních kabelových tras, detailní řešení tras včetně výkopů, chrániček, značení atd.

Používaný software:

3D model PDMS, PDS®, SMART3D

2D AutoCAD®, MicroStation

 

CONCRETE STRUCTURE DESIGN (Betonové konstrukce)

Činnosti:

 • návrh dispozice, tvaru a základních rozměrů
 • statický výpočet a dynamický výpočet základů
 • vložení tvarů do 3D modelu
 • výkresy výztuže
 • výkazy výměr
 • konstrukce pro aparáty, základy, železobetonové prvky budov, nosné prvky jímek, šachet atd.

Používaný software:

SCIA, STAAD, Foundation 3D, MAT3D

Tabulkové programy vytvořené v programu MS Excelu

3D model PDMS, PDS®, SMART3D

2D AutoCAD®, MicroStation

 

Mechanical Engineering

MACHINERY (Stroje a zařízení) Činnosti:

 • zpracování projektové dokumentace
 • inženýrská činnost zaměřená na produkci dokumentů k zajištění nákupu strojů a zařízení, jejich montáž a uvedení do provozu (inženýrské specifikace, údajové listy generované na základě podkladů z oddělení technologie, projekční výkresy, technické specifikace pro poptávku zařízení, vyhodnocení nabídek dodavatelů a příprava technických příloh pro objednávku zařízení)
 • kontrola výrobní dokumentace
 • spolupráce s ostatními disciplínami

Oddělení: Rotating Equipment (Točivé stroje) – čerpadla, kompresory, míchadla, turbíny, dmýchadla atd.
Static Equipment (Tlakové nádoby) – trubkové výměníky, kolony, procesní nádrže, vzduchové chladiče atd.
Special Equipment (Speciální zařízení) – pece, skladovací nádrže, balené jednotky, zvedací zařízení, balící a paketovací linky atd.
Používaný software: COMPRESS® (Computer aided Pressure Vessel Design)
HTRI®  (Xchanger Suite – thermal rating calculations of heat exchangers)
PV Elite® (Pressure Vessels calculation program)
2D AutoCAD®
 
 
MECHANICAL PLANT DESIGN (Projekce potrubí)

Činnosti:

 • zajišťování projektové dokumentace a inženýrské činnosti pro nákup potrubních součástí, jejich montáže a předání zákazníkovi

Oddělení:

Piping Engineering (Potrubní inženýrství)

 • specifikace armatur a potrubního materiálu (potrubní třídy)
 • technické přílohy pro poptávku potrubního materiálu
 • pevnostní výpočty potrubních součástí
 • vyhodnocení nabídek a příprava technických příloh kontraktu včetně soupisu materiálu (bill of material)

Piping Design (Projekce potrubních systémů)

 • zpracování dispozic strojů a zařízení včetně řezů, potrubních dispozic, izometrických výkresů sloužících k předvýrobě a montáži potrubí a soupisu materiálu dle dokumentace
 • 3D Model

Pipe Stress (Výpočty potrubních systémů)

 • zpracování výpočtů potrubních tras a systémů včetně jejich uložení na základě dokumentace připravené v odděleních potrubí a technologie s ohledem na inženýrské standardy specifikující požadavky na napěťovou analýzu potrubních systémů

Používaný software: AutoCAD®
MicroStation 2D
PDMS (Plant Design Management System 3D)
PDS® (Plant Design System 3D)
SmartPlant® 3D
CAESAR II® (Pipe Stress Analysis Program)
PICS (Piping Isometric Control System)
SmartPlant® Materials
AZPP (Piping Material Management System)

 

 

Electrical/Instrumentation Engineering

ELECTRICAL ENGINEERING (Elektro silnoproud) Činnosti:

 • zpracování projektové dokumentace pro rozvodny a rozvod elektrické energie pro el. spotřebiče
 • inženýrská činnost zaměřená na produkci dokumentů k zajištění nákupu strojů a zařízení, jejich montáž a uvedení do provozu (inženýrské specifikace, projekční výkresy, technické specifikace pro poptávku zařízení, vyhodnocení nabídek dodavatelů a příprava technických příloh pro objednávku zařízení)
 • zpracování projektové dokumentace pro osvětlení, uzemnění a ochranu před atmosférickými vlivy
 • kontrola výrobní dokumentace
 • spolupráce s ostatními disciplínam

Používaný software: AutoCAD®
ELCAD (Návrhy elektrických rozvaděčů)
Caneco BT (Výpočty elektrických sítí nn)
NEPLAN® (Výpočty elektrických sítí vn/nn)
ETAP® (Výpočty elektrických sítí vn/nn)
 

INSTRUMENTATION ENGINEERING (Měření a regulace) Činnosti:

 • zpracování projektové dokumentace pro řídící/bezpečnostní systémy a polní instrumentaci
 • inženýrská činnost zaměřená na produkci dokumentů k zajištění nákupu strojů a zařízení, jejich montáž a uvedení do provozu (inženýrské specifikace, specifikační listy vytvořené na základě podkladů z oddělení technologie, projekční výkresy, technické specifikace pro poptávku zařízení, vyhodnocení nabídek dodavatelů a příprava technických příloh pro objednávku zařízení)
 • kontrola výrobní dokumentace
 • spolupráce s ostatními disciplínami

Používaný software: AutoCAD®
PDMS (Plant Design Management System 3D), PDS®, SMART3D
SmartPlant® Instrumentation
CONVAL® (výpočty měřičů průtoku, regulačních a pojišťovacích ventilů)
 
TELECOMMUNICATION ENGINEERING (Telekomunikace) Činnosti:

 • zpracování projektové dokumentace pro požární elektronické systémy, systémy indikace výronů plynu, kamerové systémy, systémy ochrany areálů a telekomunikaci
 • inženýrská činnost zaměřená na produkci dokumentů k zajištění nákupu zařízení, jejich montáž a uvedení do provozu (inženýrské specifikace, specifikační listy vytvořené na základě podkladů z oddělení technologie, projekční výkresy, technické specifikace pro poptávku zařízení, vyhodnocení nabídek dodavatelů a příprava technických příloh pro objednávku zařízení)
 • kontrola výrobní dokumentace
 • spolupráce s ostatními disciplínami

Používaný software: AutoCAD®
PDMS (Plant Design Management System 3D), PDS®, SMART3D
SmartPlant® Instrumentation

 

 

Information Systems

ENGINEERING IT Činnosti:

 • nastavování jednotlivých informačních systémů pro projekty
 • nastavování pravidel pro práci v systémech na projektech
 • školení, uživatelská podpora
 • nastavování přístupových práv
 • zajišťování výměny dat mezi jednotlivými systémy (Material Management System, 3D CAD, SP Instrumentation, iDocs, PICS)

Používaný software: 2D CAD (AutoCAD®, MicroStation, SmartPlant® P&ID)
3D CAD (SMART3D, PDMS, PDS®)
Document management system (iDocs)
Material management system (SPM)
 
3D CAD CATALOGUE
Činnosti:

 • nastavování potrubních tříd v daném 3D CAD (PDMS, PDS® nebo SMART3D)
 • údržba a doplňování katalogu pro všechny profese
 • zakládání speciálních potrubních položek
 • nastavování potrubních sestav (drain, vent)
 • koordinace činností s Info Systems

 
DOCUMENT MANAGEMENT
Činnosti:

 • Kontrola a nastavování pravidel pro práci s projektovou dokumentací včetně revizí a distribucí
 • Netechnická kontrola
 • Dodavatelská dokumentace – evidence a distribuce
 • Podpora uživatelů

 

Procurement

Činnosti:

 • nákup zařízení a materiálu
 • nákup montážních prácí pro stavbu
 • logistika

Oddělení: Purchasing (Nákup)
Subcontracting
Expediting –průběžná kontrola a dohled na plnění dodávek zařízení
Inspection (Inspekce) – přejímky dodávek u dodavatelů
Seller Document Control (Kontrola dokumentace)

 

 

Projects

PROJECT MANAGEMENT (řízení jednotlivých projektů) Oddělení: Project Management 

 • řízení projektu většinou od fáze nabídkové až po předání díla zákazníkovi, včetně řešení případných reklamací
 • zodpovědnost za dodržení kvality termínů a finančního rozpočtu projektu dle kontraktu

Project Engineering 

 • zodpovědnost za koordinaci zpracování projektové dokumentace mezi jednotlivými technickými disciplínami
 • zodpovědnost za včasné předání podkladů od technických disciplín na Procurement a Construction

 

PROJECT CONTROLS Oddělení: Cost Control 

 • Sledování a vyhodnocování nákladů a finančních toků na projektu včetně predikcí
 • reporting Project Managerovi

 
Estimating

 • sestavování nabídkové ceny ve fázi přípravy nabídky
 • kalkulace předpokládaných investičních nákladů

 
Scheduling

 • zpracování časových plánů pro jednotlivé projekty a nabídky
 • měření a reporting dosaženého progresu na projektu po jednotlivých disciplínách včetně predikce ukončení
 • kalkulace nasazení potřebného počtu specialistů v čase
 • reporting Project Managerovi

 

CONSTRUCTION

Činnosti:

 • podpora při zpracování nabídek
 • řízení průběhu výstavby až po předání zákazníkovi
 • tým specialistů je složen z jednotlivých profesních dozorů, Subcontract administrátora, bezpečnostního technika, kvality kontrolora atd.
 • Construction Manager – zodpovědnost za výstavbu, reporting Project Managerovi

 
AUTHORITY ENGINEERING zajištění potřebných certifikátů nutných pro uvedení díla v dané lokalitě na trh
udržování styku s lokálními úřady zodpovědnými za certifikace a schvalování zařízení pro uvedení do provozu