Studenti a absolventi

Podporu mladých, schopných a vzdělaných lidí vidíme jako investici do budoucna a množství pozic, zejména v oblasti projekce, tak otevíráme přímo pro absolventy, kteří přinesou nové a osvěžující nápady. Víme však, že není jednoduché nastartovat svoji kariéru, a proto každý nový zaměstnanec má možnost učit se od profesionálů s několikaletou praxí v oboru.

Se studenty spolupracujeme v oblasti stáží a diplomových prací. Účastníme se také veletrhů pracovních příležitostí pořádaných vysokými školami nebo studentskými organizacemi (viz Jobfairs.eu), případně na vysokých školách pořádáme přednášky jak o naší společnosti, tak technicky zaměřené.

Mimo výběrových řízení na pozice přímo do jednotlivých disciplín naší společnosti se mohou také absolventi technických škol přihlásit na otevřenou pozici v rámci CB&I Training programu. Bližší informace o struktuře programu i osobní zkušenosti účastníků předchozích let získáte níže.

CB&I Training Program

Mezinárodní rotační program, tedy CB&I Training Programm (CTP), umožňuje absolventům technických vysokých škol poznat naši společnost opravdu zevrubně. V rámci dvouleté pracovní smlouvy účastníci získají široké možnosti prohloubit znalosti a zkušenosti v našem odvětví. Absolventy nejen přiřazujeme na určitý projekt, ale snažíme se je podporovat v sebepoznání. Možnost pracovat na různých úkolech všem nabízí příležitost se profesionálně rozvíjet, spolupracovat se všemi odděleními společnosti a také šanci podílet se tak na vlastním směřování svojí kariéry.

Předpoklady pro uchazeče v rámci CB&I Training Programu (CTP) zahrnují:

CTP se zaměřuje na praktickou pracovní zkušenost. Nabízí každému účastníkovi práci na úkolech z pohledu různých oddělení. Neformálnost a flexibilita jsou klíčovými prvky celého programu. Účastníci začínají svoji pracovní zkušenost vždy v domovské zemi a po určité době, zpravidla 6 měsíců, jsou převedeni na úkoly v jiném oddělení a hlavně v jiné části světa. Ochota přesunout se na určitou dobu do jiné země je tak po celou dobu účasti v programu opravdu důležitá. Množství času stráveného v různých odděleních se může lišit zejména v závislosti na individuálním zájmu a pokroku a stejně tak na potřebách společnosti. Různorodost úkolů pak pomáhá účastníkovi určovat směr vlastní kariéry a rozvíjet své profesní cíle.

Dalším klíčovým prvkem programu je funkce mentora. Tohoto mentora si účastník programu sám vybere z řad zkušených a informovaných zaměstnanců, kteří mají podrobné znalosti nejen naší společnosti, ale i celého odvětví. Dále také může pomoci s nasměrováním účastníka k vlastnímu rozvoji, růstu a budování úspěšné kariéry v rámci organizace.

Absolventi tohoto programu jsou schopni stanovit cíle své kariéry, plánovat budoucí oblasti rozvoje a s důvěrou řešit samostatně pracovní úkoly. Program je koordinován mezinárodně, s primárním zaměřením na Evropskou unii, a zájemci mohou najít další informace a zkušenosti zde.

Project Engineer – Michal

nastoupil do CTP programu v roce 2012

„Navázal jsem spoustu kontaktů, ale i pevná přátelství.“

ČÍST ROZHOVOR ⇩